THE TICKER:

Banci

ANPC a aplicat bancilor 101 amenzi la un control pe OUG50. Vezi ce nereguli a gasit

de Marius Pirloiu - Martie 15, 2011 - 14:43
TEXT SIZE: A | A | A | A

Protectia Consumatorului (ANPC) a efectuat in luna februarie o actiune de verificare a modului de respectare a prevederilor Legii 288, care aproba OUG50. In urma controlului, ANPC a aplicat bancilor 101 amenzi. Afla mai jos ce nereguli s-au depistat.

La nivel national au fost verificate 344 de puncte de lucru ale societatilor bancare. Pentru abaterile constatate s-au aplicat 101 amenzi contraventionale, in valoare totala de 1,66 milioane lei, si 103 avertismente.

Totodata, s-a dispus remedierea deficientelor constatate si aducerea la conformitate a contractului de credit, in termen de 15 zile.

Nereguli constatate la informatiile precontractuale

In formularul “Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”:

- nu se specifica termenul la care se face raportarea la Biroul de credit si termenul minim la care creditorul poate declansa procedura de executare silita ca o consecinta a neefectuarii platilor;

- informatiile erau inscrise pe hartie si redactate cu fontul Times New Roman, dar marimea era mai mica de 12 puncte;

- nu se mentiona valoarea DAE, ci doar ca “dobanda anuala efectiva reprezinta costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totala a creditului. DAE va ajuta sa comparati diferite oferte”;

- informatiile privind rambursarea anticipata constau in precizarea compensatiilor de 1%, respectiv 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, fara nicio mentiune privind tipul ratei dobanzii pentru care se aplica (fixa sau variabila), cu atat mai mult cu cat pentru exemplul analizat in formular, rata dobanzii creditului era variabila;

- la capitolul “Costuri si comisioane ce reies din contract de credit”, sunt stipulate “comision pentru analiza documentatiei de credit de …. , reprezentand procent de …% din valoarea creditului contractat” si “comision lunar de administrare credit de … , reprezentand procent de … % din valoarea creditului”, in loc sa fie mentionat un comision de analiza in suma fixa si un comision de administrare credit calculat ca procent din soldul curent al creditului;

- se mentiona dobanda penalizatoare sub forma “Dobanda penalizatoare este dobanda curenta inscrisa la pct. 3.1 la care se adauga 5 puncte procentuale”.

De asemenea, nu se eliberau raspunsuri cu privire la cererile depuse de consumatori privind acordarea sau neacordarea creditelor.

Nereguli in informatiile contractuale

Pe langa neregulile constatate in informatiile precontractuale, care se regaseau in mare parte in informatiile contractuale, au mai fost semnalate alte cateva aspecte neconcordante cu prevederile legale:

- sumele totale din informatiile precontractuale nu coincideau cu cele din contractul de credit incheiat, iar suma totala din contractul de credit pe care consumatorul trebuie sa o achite la terminarea creditului si care este inscrisa in contract, nu coincidea cu suma totala inscrisa in graficul de rambursare;

- comisionul de administrare credit era perceput in suma fixa pe toata perioada creditului si nu calculat ca procent la soldul creditului;

- nu se respecta informarea consumatorului cu privire la cesiune, termenul in care cesiunea este notificata catre consumator;

- nu se respectau in totalitate prevederile art. 41 din OUG 50/2010, nefiind mentionat in contracte faptul ca, “in cazul in care consumatorul nu accepta noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent”;

- nu era stipulata o clauza din care sa rezulte ca la incetarea contractului de credit, creditorul ofera consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atesta faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti decurgand din contractul respectiv, fie indica obligatiile contactuale neindeplinite;

- impunerea consumatorilor a incheierii contractului de asigurare a bunurilor aduse in garantie cu o societate agreata de banca;

- perceperea unei “taxe initiale de recuperare, executare silita in valoare de 500 lei, in cazul in care banca va demara procedurile de recuperare/executare silita in baza prezentului contract”, incalcandu-se art.36 (1) din OUG 50/2010 cu modificari;

- existenta unor clauze contradictorii si confuze referitoare la denuntarea unilaterala a contractului. Astfel, intr-o clauza in care banca se obliga sa informeze consumatorul despre modificarea dobanzii anuale ca urmare a variatiei indicelui de referinta se mentioneaza ca, daca imprumutatul nu este de acord cu noul procent de dobanda notificat, banca are dreptul de a considera contractul “denuntat unilateral cel tarziu la data aplicarii noului procent de dobanda”, fara alte precizari. La distanta de 8 paragrafe, la capitolul “Drepturi si obligatii ale bancii”, se mentioneaza ca “in cazul imposibilitatii clientului de a accepta majorarea dobanzii, daca acesta notifica banca …, banca are obligatia de a propune in scris clientului o reesalonare sau refinantare a creditului …”, producand astfel confuzii consumatorului, mai ales ca nu se precizeaza clar daca majorarea dobanzii din al doilea caz este o alta situatie decat cea din primul paragraf;

- prevederile art. 41 din OUG 50/2010 nu erau prezentate corespunzator in contracte, banca obligand consumatorii sa transmita, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea unei notificari de modificare a clauzelor contractuale, optiunea lor de acceptare sau neacceptare a noilor conditii, contrar prevederilor art. 41 care ii da posibilitatea consumatorului sa nu transmita optiunea sa, caz in care contractul ramane neschimbat si creditorul nu are dreptul sa penalizeze consumatorul sau sa declare creditul scadent;

- nu existau mentiunile referitoare la drepturile consumatorilor ce decurg din art. 85 alin. (1) si (2) din OUG 50/2010, respectiv de a sesiza ANPC sau de a apela la mecanisme extrajudiciare de solutionare a litigiilor;

- in graficele de rambursare aferente contractelor de credit nu se precizeaza ca acestea “raman valabile doar pana la schimbarea urmatoare a ratei dobanzii creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit”;

- nu se specificau in contractele de credit conditiile de rambursare anticipata, conform prevederilor legale (eventualele costuri);

Clauze abuzive gasite

- “Imprumutatl/coplatitorul/ si garantul mandateaza banca sa debiteze unilateral orice cont al imprumutatului/coplatitorului/garantului deschis la banca (inclusiv depozite), de unde aceasta poate incasa orice suma datorata de imprumutat/coplatitor/garant, la scadentele prevazute in prezentul contract”;

- “Orice modificare negativa a situatiei financiare a imprumutatului” – reprezinta unul din cazurile de culpa;

- “,caz de culpa” sau “de neindeplinire” – “orice eveniment care, in opinia bancii, poate afecta capacitatea imprumutatului si/sau coplatitorului de a-si respecta obligatiile contractuale”, “orice modificare negativa a situatiei financiare a imprumutatului”, in astfel de situatie Banca rezervandu-si dreptul de a declara creditul scadent anticipat si exigibil;

- “imprumutatul declara ca a inteles pe deplin clauzele contractului de credit, care contin clauze complete, clare si usor de inteles…..si ca acestea au facut obiectul negocierii direct”;

- “Imprumutatul/Codebitorul/Garantul ipotecar se obliga sa instiinteze banca despre contractarea altor credite de la terte banci, institutii de credit /financiare, institutii financiare nebancare (exemplu societati de leasing), si altele de acelasi tip, precum si despre cumpararea despre bunuri cu plata in rate”;

- Imprumutatul/Codebitorul/Garantul mandateaza banca ca, pe toata durata creditului sa incheie, sa modifice si sa reinnoiasca, in numele si pe seama sa, oricand banca va considera necesar, cu o societate de asigurari polita de asigurare pentru imobilul care face obiectul garantiei, semnatura si stampila Bancii pe documentele referitoare la aceasta polita de asigurare fiind opozabile Imprumutatul/Codebitorul/Garantul; punctul 2 al aceluiasi articol prevede ca: “prin semnarea prezentului contract Imprumutatul/Codebitorul/Garantul confirma ca au luat la cunostinta de existenta si conditiile de asigurare cuprinse in polita de asigurare privind imobilul; Exemplarele originale ale politelor de asigurare ale imobilelor vor fi pastrate de catre banca”. Nu exista nicio precizare privind modul in care Imprumutatul/Codebitorul/Garantul ia la cunostinta de conditiile de asigurare cuprinse in polita, avand in vedere ca aceasta nu figureaza nici ca anexa la contract;

- “Banca isi rezerva dreptul de a refuza din orice motiv deschiderea de conturi, fara a fi obligata sa isi motiveze refuzul”.

Publicitate defectuoasa

In materialele publicitare existente in sucursala unei banci, precum si in cele prezentate pe site-ul institutiei bancare, nu erau prezentate toate datele care sa permita consumatorilor sa faca o alegere corecta a produsului de creditare.

Informatiile oferite aveau caracter general, nefiind prezentate: rata dobanzii creditelor, formula de calcul si valoarea marjei, valorile comisioanelor de analiza dosar, de administrare sau ale comisionului unic. In cazul contractelor la care este obligatorie incheierea unei polite de asigurare, in pliantele publicitare se mentiona ca polita trebuie incheiata cu una dintre societatile agreate de banca;

SHARE:
0 Comentarii